stäng

Vetenskap

Cannabis vetenskap

Vetenskapen kring cannabis sammanför de fysikalisk-kemiska och experimentella vetenskaperna (natur och materia, biologi och särskilt medicin). Men också humanvetenskapen, som berör människan, hans historia, hans beteende, språk, sociala, psykologiska, politiska. Förvärvet av kunskap som erkänns som vetenskaplig går igenom en serie steg. De insamlade uppgifterna möjliggör en teorisering, teoriseringen gör det möjligt att göra förutsägelser som sedan måste verifieras genom experiment och observation. En teori avvisas när dessa förutsägelser inte passar experimentet. Den forskare som har gjort dessa kontroller måste, för att vetenskaplig kunskap ska kunna utvecklas, göra detta arbete känt för andra forskare. Dessa kommer att validera eller inte hans arbete under ett utvärderingsförfarande.