stäng

förångning

Vad är förångning och vad är en förångare?

Förångning är omvandlingen av en vätska eller en fast substans till gas eller ånga. Förångaren är anordningen avsedd att förvandla en vätska eller ett ämne till ånga. En cannabisförångare är en enhet som försiktigt värmer ditt ogräs, hash, hash, vax eller oljor till en förutbestämd uppvärmningstemperatur.
Förångningen möjliggör en bättre extraktion (avdunstning) av alla ämnen som finns i cannabis, thc, cbd, terpener. Uppvärmningen sker gradvis och kontrollen av förbränningstemperaturer förhindrar för snabb nedbrytning av dessa ämnen.
Förångaren värmer upp växtmaterialet, i det här fallet ogräset, gradvis tills trikomerna (mikrokristaller) som innehåller cannabinoiderna avdunstar från kammaren och invaderar munnen före förbränning. Den så erhållna ångan är av stor renhet, eftersom den endast består av växternas arom (terpener). De olika aktiva ingredienserna ger en bättre upplevelse vid inandning och skyddar dig från tjära och andra kolmonoxider som finns i tobak som är mycket skadliga och cancerframkallande.