stäng
Företag

En ökning av tillväxten på marknaden för fritids- och medicinsk cannabis fram till 2029

marknaden för fritids cannabis

Enligt en studie av Data Bridge Market Research den globala cannabismarknaden förväntas nå 35,8 miljarder US dollar fram till 2027

Cannabismarknaden för fritidsbruk förväntas nå 35,8 miljarder US dollar fram till 2027 med en tillväxttakt på 20%. Den ökande legaliseringen av marknaden för fritids cannabis och immateriella rättigheter är nyckelfaktorerna för fritidsmarknaden under den provisoriska perioden 2020-2027. Parallellt analyserar DBMR att marknaden för medicinsk cannabis växer med en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 25,16% under prognosperioden 2021 till 2028 och förväntas nå 67354,01 2028 miljoner US dollar XNUMX. Den ökade medicinska användningen och legaliseringen fungerar som en förare för cannabismarknaden.

Forskningsrapporten om den internationella marknaden för fritidscannabis presenterar en uttömmande studie av de viktigaste aktörerna på marknaden, som baseras på en mängd olika mål för ett företag, såsom profilering, varubeskrivning, antal produktioner, min häftklammer och därmed företagets ekonomiska hälsa. En av avsnitten i rapporten täcker bedömningen av sannolikheten för nya investeringsprojekt och de allmänna slutsatserna från forskningen erbjuds. Således kommer den transparenta, tillförlitliga och omfattande marknadsinformation och data som ingår i rapporten Recreational Cannabis Market definitivt att hjälpa till att växa affärer och förbättra avkastningen på investeringen.

Marknadsanalys och Outlook: Global rekreationsmarknad för cannabis

fritidspromenadstat
https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-medical-cannabis-market

De viktigaste aktörerna på marknaden för fritids cannabis är Maricann Group, Inc, Canopy Growth Corporation, Hexo, The Chronos Group, Stenocare, Aphria, Inc, ABcann Medicinals, Inc, Vivo Cannabis Inc, Organigrams Holding Inc, Aurora Cannabis, Tilray, Medmen, Medical Marijuana, Inc och Tikun Olam, bland andra nationella och internationella aktörer. Marknadsandelar finns tillgängliga separat för globala, Nordamerika, Europa, Stillahavsområdet (APAC), Mellanöstern och Afrika (MEA) och Sydamerika. DBMR: s analytiker förstår konkurrensstyrkor och tillhandahåller konkurrensanalys för varje konkurrent separat.

Rapporten Recreational Cannabis Market innehåller primär, sekundär och avancerad information om den globala marknaden med avseende på status, trender, storlek, andel, tillväxt och segment under prognosperioden 2020 till 2027. Marknadsrapporten ger en fullständig översikt över produkten specifikation, teknik, produkttyp och produktionsanalys med beaktande av viktiga faktorer som intäkter, kostnad och vinstmarginal. Denna marknadsundersökning ger också en lista över de viktigaste konkurrenterna tillsammans med strategisk insikt och analys av de viktigaste faktorerna som påverkar marknaden för fritidsmarknad för cannabis. Studien av marknaden för fritidscannabis hjälper köparen att förstå de olika faktorerna och begränsningarna och deras effekt på marknaden under prognosperioden.

Forskningsrapporten om rekreations cannabis undersöker konkurrerande företag och tillverkare på den globala marknaden. Den studerar marknaden efter produkttyp, applikationer och tillväxtfaktorer. Dessutom inkluderar marknadsstudien även branschstatus och utsikter för större applikationer, slutanvändare och användningsområden. Den avgör om det kommer att ske några förändringar i konkurrensen på marknaden under prognosperioden. Rapporten utvärderar också de produkter och applikationer som förväntas uppleva den bästa tillväxten inom marknaden för fritidsmarknad för cannabis. Rapporten Universal Recreational Cannabis Market uppskattar vilken region som förväntas erbjuda det största antalet möjligheter på den globala marknaden.

att läsa :  Den första stammen i staten New York som legaliserar cannabis

Höjdpunkter i rekreationsmarknadsundersökningen av cannabis och viktiga punkter

 • Marknadsintäkterna i miljoner USD 2015-2021 kan erhållas, 2021-2027 är analysen av prognosperioden
 • Olika socioekonomiska faktorer som har en omedelbar eller indirekt inverkan på branschens status utvärderas
 • Produktlanseringshändelser, sammanslagningar och förvärv, trender och godkännande av regler för cannabis för fritid visas. Således erbjuds omfattande kunskap och värdefull information av Data Bridge marknadsundersökningar för effektiva affärsplaner och tillväxtstrategier.
 • Benchmarking, konkurrenskraftig intelligens om rekreationscannabis från Data Bridge, marknadsundersökning, slutanvändaranalys, partneranalys och portföljoptimeringar är de största fördelarna med våra rapporter.
 • Stora aktörer i fritids cannabisindustrin, nya ledare, allestädes närvarande spelare och deltagare studeras också omfattande.
 • Data Bridge-marknadsundersökningen erbjuder också anpassning för att fördjupa sig i specifika applikationer, nischmarknadssegment, speciell geografi och för alla kunder eller företag.
 • Kända angränsningar som påverkar rekreationsmarknaden för cannabis och målpartner undersöks av Data Bridge marknadsundersökningsanalytiker
 • Teknisk utvärdering, ny utveckling, inträdesstrategier för marknaden för fritids cannabis studeras av oss

Marknadsanalys och Outlook: Global medicinsk cannabismarknad

medicinsk gångstat
https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-recreational-cannabis-market

Den komplexa regleringsstrukturen för cannabisanvändning är en begränsning för marknaden för medicinsk cannabis. Utvecklingen av nya produkter med ökad FoU-verksamhet kan utgöra en möjlighet för marknaden för medicinsk cannabis. Ökningen av den svarta marknaden för marijuana är en utmaning för marknaden för medicinsk cannabis.

Marknaden för medicinsk cannabis innehåller information om marknadsandelar, ny utveckling och produktanalys, inverkan av inhemska och lokaliserade marknadsaktörer, analyserar möjligheter när det gäller nya intäktsfickor, förändringar i marknadsreglering, produktgodkännande, strategiska beslut, produktlanseringar, geografiutvidgningar och tekniska innovationer på marknaden.

Globalt medicinsk cannabismarknadsområde och marknadsstorlek

Marknaden för medicinsk cannabis är kategoriserad i åtta anmärkningsvärda segment baserat på produkt, källa, art, derivat, applikation, administreringsväg, slutanvändare och distributionskanal. Tillväxt mellan segment hjälper dig att analysera nischfickor med tillväxt och strategier för att närma dig marknaden och bestämma dina huvudsakliga applikationsområden och skillnaden i dina målmarknader.

 • Baserat på produkten är den medicinska cannabismarknaden segmenterad i olja, medicinska cannabiskapslar, lapp, helblomma, markblomma, vape penna, torkad medicinsk cannabis, krämer och fuktighetsgivare, mask och serum, rengöringsmedel och andra. År 2021 förväntas petroleumsegmentet dominera marknaden för medicinsk cannabis på grund av att de stora marknadsaktörerna har antagit högteknologi.
 • Baserat på källan är den medicinska cannabismarknaden segmenterad i syntetisk och naturlig. År 2021 förväntas det syntetiska segmentet dominera marknaden för medicinsk cannabis på grund av ökade sjukvårdskostnader.
 • Baserat på arter är den medicinska cannabismarknaden segmenterad i indica, sativa och hybrid cannabis. 2021 förväntas segmentet indica cannabis dominera marknaden för medicinsk cannabis på grund av den ökade läkemedelsanvändningen av cannabis.
 • Baserat på derivat är den medicinska cannabismarknaden segmenterad i cannabidiol (CBD), tetrahydrocannabinol (THC) / delta-8-tetrahydrocannabinol, cannabinol, cannabigerol (CBG) och andra. 2021 förväntas segmentet cannabidiol (CBD) dominera marknaden för medicinsk cannabis på grund av den ökande efterfrågan på medicinska marijuana-produkter på marknaden.
 • Baserat på applikationen är den medicinska cannabismarknaden segmenterad i Alzheimers sjukdom, aptitlöshet, cancer, epilepsi, autism, psykiska problem, multipel skleros, smärtlindring, illamående, muskelspasmer, artrit, humörhöjning, depression och sömnstörningar, ångest och andra. År 2021 förväntas segmentet Alzheimers sjukdom dominera marknaden för medicinsk cannabis på grund av ökad FoU-verksamhet.
 • Baserat på administreringsvägen är den medicinska cannabismarknaden segmenterad i orala lösningar och kapslar, rökning, sprayer, topicals och andra. År 2021 förväntas segmentet för orala lösningar och kapslar dominera marknaden för medicinsk cannabis på grund av den ökande förekomsten av kroniska sjukdomar.
 • Baserat på slutanvändaren är marknaden för medicinsk cannabis segmenterad i läkemedelsindustrin, forsknings- och utvecklingscentra, hemsjukvårdsanläggningar, sjukhus och rehabiliteringscenter och andra. År 2021 förväntas läkemedelsindustrin dominera marknaden för medicinsk cannabis på grund av ökningen av den geriatriska befolkningen och förekomsten av kroniska sjukdomar.
 • Baserat på distributionskanalen är marknaden för medicinsk cannabis segmenterad i B2B och B2C. 2021 förväntas B2B-segmentet dominera marknaden för medicinsk cannabis på grund av den växande efterfrågan på cannabis för medicinska och kliniska ändamål.
att läsa :  Juridiska schweiziska cigaretter som är rika på CBD

Analys på landsnivå av marknaden för medicinsk cannabis

Marknaden för medicinsk cannabis analyseras och marknadsstorleksinformationen tillhandahålls per land, produkt, källa, art, derivat, applikation, administreringsväg, slutanvändare och marknadsdistributionskanal, som visas ovan.

Länder som omfattas av Global Medical Cannabis Market Report är USA, Kanada, Mexiko, Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Italien, Spanien, Ryssland, Länder -Bas, Schweiz, Belgien, Turkiet och resten av Europa, Japan, Kina, Indien , Sydkorea. , Australien, Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesien, Filippinerna, Övriga Asien-Stillahavsområdet, Brasilien, Argentina, Resten av Sydamerika, Sydafrika, Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Egypten, Israel, Resten av Mellanöstern och Afrika.

USA dominerar den medicinska cannabismarknaden i Nordamerika på grund av den starka legaliseringen av cannabis i landet. Tyskland dominerar den europeiska marknaden för medicinsk cannabis på grund av den starka legaliseringen av cannabis i landet. Australien dominerar marknaden för medicinsk cannabis i Asien och Stillahavsområdet på grund av den starka närvaron av marknadsaktörer i regionen.

Landets avsnitt i rapporten innehåller också enskilda marknadseffektfaktorer och regleringsändringar på den nationella marknaden som påverkar nuvarande och framtida marknadstrender. Datapunkter som nyförsäljning, ersättningsförsäljning, landdemografi, lagar och import- och exporttullar är några av de viktigaste indikatorerna som används för att förutsäga marknadsscenariot för varje land. Dessutom beaktas närvaron och tillgängligheten av globala varumärken och de utmaningar de möter på grund av betydande eller knapp konkurrens från lokala och nationella varumärken samtidigt som framåtblickande analys av nationella data tillhandahålls.

Nya produktlanseringar från tillverkare skapar nya möjligheter för spelare på marknaden för medicinsk cannabis

Marknaden för medicinsk cannabis ger dig också en detaljerad marknadsanalys för varje växande land i den estetiska industrin med försäljning av marknaden för medicinsk cannabis, effekterna av framsteg på marknaden för medicinsk cannabis och förändringarna på marknaden. Regleringsscenarier med deras stöd för den medicinska cannabismarknaden. Data finns tillgänglig för den historiska perioden 2011 till 2019.

Medicinsk cannabis konkurrenskraftigt landskap och analys av marknadsandelar

global medicinsk gångstat

Många produktutvecklingar startas också av företag runt om i världen som också accelererar tillväxten på marknaden för medicinsk cannabis.


Tags: recreativeundersökningenstatistique
Ogräs-mästare

Författaren Ogräs-mästare

Ogräsmediesändare och kommunikationsansvarig som specialiserat sig på laglig cannabis. Vet du vad de säger? kunskap är makt. Förstå vetenskapen bakom cannabismedicin, samtidigt som du håller dig uppdaterad med den senaste hälsorelaterade forskningen, behandlingarna och produkterna. Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och idéerna om legalisering, lagar, politiska rörelser. Upptäck tips, knep och instruktionsguider från de mest erfarna odlarna på planeten samt den senaste forskningen och resultaten från det vetenskapliga samfundet om cannabis medicinska egenskaper.